onze diensten

  "Wilt u een verbinder die het speelveld begrijpt of meer draagvlak voor uw ambities? Een frisse blik, gewoon het juiste beeld of een concrete ontwerpoplossing?"

  .

  Elk project staat of valt met de haalbaarheid ervan. Een project dient economisch verantwoord te zijn, maar ook ruimtelijk en functioneel haalbaar te zijn. Inzicht in consequenties is cruciaal. Hierbij staat het definiëren van de vraag centraal. Het programma van eisen verhelderen, het aanscherpen van de vraag van een klant of voor een plek vraagt om gelijktijdig rekenen en tekenen. We hebben veel ervaring om voor gebruikers de verschillende mogelijkheden te verkennen, dan wel een stuk stad te programmeren en/of gebruikers te faciliteren.

  .

  Elk project heeft zijn eigen speelveld en spelers. Elk proces zijn eigen dynamiek en spelregels. We zijn gewend binnen gestelde kaders en tussen verschillende stakeholders c.q. culturen de ruimte en creativiteit te pakken die nodig is. Onze aanpak is pragmatisch en doelgericht, maar gaat uit van creativiteit en de winst van samenwerking. Operationeel, tactisch of strategisch? Studio Linde helpt met het maken van de diverse puzzels, op diverse schaalniveaus en legt verbindingen op de verschillende schaakborden.

  .

  Een ontwikkelingskans verbeelden, dat is een kracht. In de ruimtelijke ontwikkeling dienen mensen overtuigd te worden, moeten keuzes gemaakt worden en beslissingen genomen. Hiervoor zijn verleidelijke schetsen en toekomstbeelden essentieel. Het verschaft inzichten en biedt tegelijkertijd het vergezicht dat nodig is. Renders, maquettes, collages, handschetsen. Voor elk project, voor elk moment in het proces, is een andere sfeer of kwaliteit nodig. Het gaat om de juiste snaar raken. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

  over studio linde

  Studio Linde is opgericht door Olga van der Linden. De Lindeboom, gekregen bij haar huwelijk, groeit al jaren in de voortuin. De linde was vroeger een heilige boom, die in het midden van de dorpskern of voor huizen werd aangeplant. De linde gold als heilige ‘vrouwelijke’ boom met lichtgroen, hartvormig blad. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Onder de linde werd recht gesproken, er werden huwelijken gesloten en de jeugd verzamelde zich onder de boom voor zang en dans. Kortom de linde als symbool voor positieve, vrouwelijke energie en "beschermer" midden in de ruimtelijke ontwikkeling, vandaar Studio Linde.

  waar we aan werken

  Studio Linde genereert toegevoegde waarde in stedelijke processen, vastgoedprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze tijd van toenemende complexiteit is dynamisch en uitdagend. Dat vraagt om het genereren van de juiste duurzame oplossingen bij complexe binnenstedelijke opgaven én om opdrachtgevers hierop de juiste keuzes te laten maken. Ondanks de noodzaak van integraliteit blijft de aanpak pragmatisch en doelgericht, maar gaat uit van de ruimte voor creativiteit en de winst van samenwerking. Olga werkt voor verscheidene ontwikkelaars, beleggers en gemeenten aan een diversiteit van projecten. Het gaat dan om transformatieopgaves zowel op gebieds- als gebouwniveau, enerzijds als strategisch adviseur en anderzijds als ontwerper.
  STEDENBOUWKUDNIGE a.i. STATIONSGEBIED UTRECHT
  plangebegeleiding o.a. Wonderwoods, Westflank Noord, Westflank Zuid, Hoog Catherijne, Smakkelaarsveld, etc.
  VERDICHTINGSSTUDIE AMSTERDAM
  i.s.m. ZZDP architecten stedenbouwkundige studie
  CAMPUS WERKSPOOR
  ontwikkelingsvisie voor een werkgebied en organiseren draagvlak eerste fase
  VERNIEUWEND SAMENWERKEN
  vanuit Pilot Smakkelaarsveld betrokken bij innovatie in een complexer wordend speelveld
  TRANSFORMATIE DEN HAAG
  ontwikkelen bouwenvelop transformatie kantoorgebouw voor ERED
  WINKELCENTRUM PADDEPOEL GRONINGEN
  uitwerken van het planconcept en realiseren draagvlak voor vernieuwing voor TDG Vastgoed
  OV-KNOOP ZWOLLE
  opstellen van 'n integraal PvE voor de openbare ruimte samen met IXIN vastgoed, ruimte & retail
  STRAND HORST
  masterplankaart en beeldkwaliteitsplan voor het gebied Strand Horst met ondernemers voor gemeente Ermelo
  WINKELCENTRUM MEREVELDPLEIN
  concept en afwegingskader voor herontwikkeling voor Hoorne Vastgoed
  CONCEPTONTWIKKELAAR
  ondersteuning van AM RED bij acquisitie van commercieel vastgoed projecten en of advieswerkzaamheden
  CO-AUTEUR
  Voorbeeldenboek + essays Duurzame stedenbouw - meer informatie zie LinkedIn.

  anderen over ons

  "Wilt u een frisse blik, gewoon het juiste beeld of een concrete ontwerpoplossing? Meer draagvlak of een verbinder die het speelveld begrijpt?" Wij zijn benieuwd naar uw vraag.